Hon

Acceptable For Game Play - US & UK word lists

This word is acceptable for play in the US & UK dictionaries that are being used in the following games:

Wiktionary, Creative Commons Attribution/Share-Alike License
  • n. Honey, sweetheart (used as a term of endearment).
  • Word Usage
    ""Drottning, Björn, du fåfängt jagar, 8 var mig kär från barndomsdagar; hon är spelets bästa docka, hur det går, _hon_ räddas må.""
    Same Context
    Words that are found in similar contexts
    aei    drwy'r    onta    sweetie